آپلود عکس
اول نفر
نوشته شده توسط حسیـــن

بسم الله الرحمن الرحیم


احمدبن حنبل در مسند خود از عبدالله بن عباس روایت کرده که گفت: « اِنَّ علیاً اولُ مَن اَسلَمَ » نخستین کسی که اسلام آورد علی بود. 

این روایت را احمدبن حنبل به چند طریق دیگر نیز نقل کرده است و همچنین ابن مغازلی در کتاب « المناقب » و ثعلبی در تفسیرش نقل کرده اند.

و همچنین احمد بن حنبل در مسند خود از زید بن ارقم نقل کرده که گفت: نخستین کسی که با رسول خدا نماز خواند علی بن ابیطالب است.

و نیز احمد بن حنبل در مسند خود روایت کرده است که : علی علیه السلام با پیامبر هفت سال نماز گزارد و پیش از آنکه با او کسی نماز بخواند.

و نیز فقیه شافعی ابن مغازلی از ابوایوب انصاری روایت کرده که گفت: قال رسول الله: صلَّت المَلائکةُ ...

پیامبر صل الله علیه و آله فرمود: ملائکه هفت سال بر من و علی صلوات فرستادند به جهت آنکه نماز نکرد با من کسی جز علی (علیه السلام)

... ثعلبی در تفسیر خود روایت کرده است که:

اول مردی که به پیامبر صل الله علیه و آله ایمان آورد علی بن ابیطالب علیه السلام بود.


منبع: طرائف ، ص 65


 
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ