X
تبلیغات
رایتل
اهل تشیع و اهل سنت
آپلود عکس
اهمیت غدیر
نوشته شده توسط حسیـــن

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

اهمیت غدیر در تاریخ

در نظر هیچ خردمندى تردید پذیر نیست که شرف و برترى هر چیزى بسته بفایده و نتیجه آن چیز است. بنابراین قاعده : در میان موضوع هاى تاریخى نخستین امرى که میتواند متضمن مهمترین فواید و نتایج باشد موضوعى است که دین الهى بر آن پایه گذارى شده و کیش و آئینى بر اساس آن استوار گشته و قوائم و استوانه هاى مذهبى بر آن نصب و اتى از آن بوجود آمده باشد و دولتهائى بر آن مبنى و اساس متشکل وصیت شهرت آن مداوم و ذکر آن جاودانى گردیده باشد. بهمین جهت است که پیشوایان تاریخ در ثبت مبادى و تعالیم ادیان فداکارى نموده و وقایع تابعه و شئون مربوطه بان از قبیل - کیفیت پیدایش و نحوه دعوت و مبارزات و حکومات و سایر تشکیلات مترتبه به آنرا که روزگاران دراز و قرنهاى متمادى بر آن گذشته همه را ثبت و قید نموده اند.

سنه الله فى الذین خلوا و لن تجد لسنه الله تبدیلا.

بدیهى است که، در چنین موارد چنانچه مورخ نسبت بامرى از امور مربوطه باین موضوع مسامحه و یا در ثبت و ضبط آن اهمال نماید در رشته تاریخى و طومار تالیفش فاصله و شکافى تولید شود که هیچ امرى آنرا پر نمیکند، و تاریخى که آغاز و مبدء آن در اثر چنین غفلت و اهمالى مبهم و نامعلوم گردد چه بسا موجب آن شود که خواننده چنین تاریخى نسبت بسرانجام و پایان آن نیز دوچار سرگردانى و جهل گردد واقعه تاریخى " غدیرخم " از جمله همین قضایاى مهمه و خود خطیرترین موضوع تاریخى در جهان اسلام است. زیرا. این واقعه مهم با بسیارى از براهین قاطعه "مرتبط بان" مبنى و اساس مذهب آنهائى است که از آثار خاندان پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله پیروى مینمایند که شامل ملیونها. از نفوس مسلمانان است، در این گروه عظیم مظاهر دانش و بزرگى نمایان و از میان آنها دانشمندان بنام حکما. فلاسفه. مردان بزرگ. نوابغ در علوم و فنون متنوعه. سلاطین. سیاستمداران. فرماندهان. ادبا. فضلا. برخاسته اند.. : و کتب و مولفات گرانبها در هر فن از آنان در جهان منتشر گشته بنابراین اگر مورخ. خود از این گروه باشد، بر او فرض و واجب است که اخبار و مطالب مهمه مربوط به بدو دعوت نبوى صلى الله علیه و آله را بوسیله ثبت و ضبط در تاریخ خود بطور تفصیل در دسترس استفاده هم کیشان خود قرار دهد. و اگر مورخ از غیر این گروه "یعنى غیر از گروه پیروان آثار خاندان پیغمبر صلى الله علیه و آله باشد. باز همین ضمن بررسى در تاریخ جمعیت بزرگى مانند این گروه ناچار است که نسبت بچنین واقعه مهمى "اگرچه با سادگى و بساطت هم شده" ذکرى بنماید و یا چنانچه تحت تاثیر عواطف قومى و مسخر هیجانات فتنه جویانه طایفه خود شده ذکر این قضیه تاریخى را با امورى که در پیرامون این قضیه از لحاظ انتقاد در دلالت آن مورد نظر او است توام نماید.

"اینکه گفتیم : انتقاد در دلالت... این تنها جهتى است که ممکن است دستاویز ایجاد اختلاف قرار گیرد" زیرا براى مورخین از این قبیل مقدور و میسر نخواهد بود که بر سند و مدارک این قضیه طعنى وارد کنند و یا آنرا ضعیف بشمارند ؟ زیرا با آن جهد و مشقتى که پیغمبر صلى الله علیه و آله در کیفیت "زمانى و مکانى" ابلاغ این امر در روز غدیر خم بر خود هموار فرمود وقوع این قضیه طورى است که حتى دو نفر هم در آن اختلاف ندارند. هر چند بعلل اغراض و شائبه هائى که بر افراد آگاه و بینا پوشیده نیست در مدلول و مفاد آن تشکیل اختلاف داده اند... اینک، بذکر و خصوصیات مورخینى که واقعه غدیرخم را در آثار و کتب تاریخى خود ثبت نموده اند مبادرت میشود :

نام مورخ، تاریخ فوت او، نام کتاب او

1 - بلاذرى، 279هجرى، انساب الاشراف

2 - ابن قتیبه، 276 هجری، " المعارف " و الامامه و السیاسه "

3 - طبرى، 310 هجری، کتابى در خصوص این موضوع نوشته

4 - ابن زولاق لیثى مصرى، 278 هجری، در تالیف خود

5 - خطیب بغدادى، 463 هجری، در تاریخ خود

6 - ابن عبد البر، 464 هجری، الاستیعاب

7 - شهرستانى، 548 هجری، الملل و النحل

8 - ابن عساکر، 571 هجری، تاریخ شام

9 - یاقوت حموى، 626 هجری، جلد 18 معجم الادباء صفحه 84 چاپ اخیر

10 - ابن اثیر، 630 هجری، اسد الغابه

11- ابن ابى الحدید، 656 هجری، شرح نهج البلاغه

12 - ابن خلکان، 582 هجری، وفیات الاعیان

13 - یافعى، 768 هجری، مرآت الجنان

14 - ابن الشیخ البلوى، حدود 605، در " الف باء "

15 - ابن کثیر شامى، 774 هجری، البدایه و النهایه

16 - ابن خلدون، 808 هجری، در مقدمه تاریخ خود

17 - شمس الدین ذهبى، 748 هجری، تذکره الحفاظ

18 - نویرى، حدود 833 هجری، نهایه الارب فى فنون الادب

19 - ابن حجر عسقلانى، 852 هجری، " الاصابه " و " تهذیب التهذیب "

20 - ابن صباغ مالکى، 855 هجری، الفصول المهمه

21 - مقریزى، 845 هجری، الخطط

22 - جلال الدین سیوطى، 911 هجری، در کتب متعدده

23 - قرمانى دمشقى، 1019 هجری، اخبار الدول

24 - نور الدین حلبى، 1044 هجری، السیره الحلبیه

و غیر اینها از مشاهیر فن تاریخ

این از نظر علم تاریخ و شان مورخ. 

 

الغدیر ، ج1


 
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ