X
تبلیغات
رایتل
اهل تشیع و اهل سنت
آپلود عکس
عنایت مخصوص
نوشته شده توسط حسیـــن

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

عنایت و توجه مخصوص به حدیث غدیر

خداى متعال نسبت بنشر و اشتهار کامل این واقعه مهمه، عنایت بسیار فرموده که این حدیث پیوسته زبان زد همگان باشد و راویان در هر عصر و زمان این داستان را دهان بدهان بگویند و بیان کنند و این موضوع برهان پابرجائى باشد براى طرفداران و حامیان این پیشواى عالمیقام صلوات الله علیه، و بهمین جهه امر بتبلیغ این سمت و مقام براى امیرالمومنین على علیه السلام مقرون با تاکید و تسریع فرمود، تا در چنین موقع حساس که پیغمبر عالیقدر صلى الله علیه و آله از حج اکبر بازگشت فرموده و در هنگامى که گروه عظیمى از طبقات مختلفه و طوایف عدیده از مسلمین بمناسبت آموختن و انجام حج بیت الله مجتمع گشته اند، پیغمبر گرامیش صلى الله علیه و آله را مامور ابلاغ امر ولایت على علیه السلام فرمود و آنحضرت نیز قیام فورى باجراء این امر نمود. در چنین موقع بى نظیر که جمعیت فشرده از اقوام و قبایل مختلفه از مسلمین گرد آمده اند در یک نقطه غیر عادى امر بتوقف فرماید و آنان که از آنمحل گذشته اند بامر پیغمبر صلى الله علیه و آله باز گردانده شوند و آنان که در دنبال این کاروان بزرگ میایند بان نقطه برسند و آنجناب با صداى رسا و بانک بلند آن خطبه حساس را ایراد و صداى خود را بهمه آنها برساند و پس از آن مقدمات بشناساندن على علیه السلام بکیفیت مخصوص مبادرت فرماید و پس از ابلاغ ولایت و امامت او بحاضرین امر کند که بغائبین نیز ابلاغ نمایند تا همه آن افراد که بیش از یکصد هزار تن بوده اند تماما مامور ابلاغ و راویان این حدیث و قضیه مهمه باشند و خداى منان باین مقدار هم اکتفاء نفرمود و بلکه آیات کریمه در این خصوص فرو فرستاد که در هر صبح و شام تلاوت شود و مسلمانان عالم با تلاوت مداوم آن آیات در همه وقت و همه جا متذکر و متوجه این امر باشند و تنها طریق رشد و سعادت خود را بشناسند و مرجع واقعى و پیشواى حقیقى خود را براى دریافت معالم دین و احکام آئین منزه اسلام بدون تردید تشخیص دهند.

رسول خدا صلى الله علیه و آله کانه قبلا پیش بینى فرموده بود که در این مسافرت، نباء عظیم "خبر بزرگ و مهم" در پیش است که اعلام عمومى داد - تا همه افراد و طبقات مسلمین براى آموختن و عمل باداب و مناسک حج از منازل و اوطان خویش بیرون شوند و دسته دسته و گروه گروه بانجناب ملحق گردند تا با تحقق این امر خطیر پایه هاى دین حنیف و بنیان آئین مقدس اسلام استوار گردد و مظاهر و شرفه هاى دین بلند و نمایان شود و در زیر این پرچم افراشته الهى امت اسلامى بر سایر امم جهان سرورى نمایند و برترى یابند و جنبش پیروزانه و سلطنت این دین شرق و غرب جهان را فرا گیرد. آرى. با سازمان اساسى و متقن الهى زمینه این اعتلا و سیادت جهانى از هر حیث فراهم آمد و بر صلحا و عقلاى قوم لازم و واجب بوده که براى وصول باین نتیجه آئین عقل و دین و فضیلت را پیش گیرند و با کلمه توحید و توحید کلمه مراحل سیادت و عظمت را طى کنند تا بسر منزل رشد و رستگارى نایل شوند... اما ؟ و براى تامین همین منظور پیشوایان دین سلام الله علیهم اجمعین پیوسته واقعه غدیر خم را در هر موقع و در هر مناسبت بازگو و بان استدلال و احتجاج میفرمودند و با این مبناى راسخ و نص صریح امامت و وصایت پدران خود را آشکار و مدلل میداشتند. همانطور که شخص امیرالمومنین صلوات الله علیه نیز در طول دوران زندگى گرامى و شریف خود پیوسته باین امر احتجاج میفرمود و شنوندگان این حدیث را از افراد صحابه که در حجه الوداع حضور داشته اند در مجامع عمومى سوگند میداد و از آنها بر این امر گواهى میطلبید. 

 

الغدیر، ج1


 
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ