X
تبلیغات
رایتل
اهل تشیع و اهل سنت
آپلود عکس
ذریه رسول خدا
نوشته شده توسط حسیـــن

بسم الله الرحمن الرحیم

مناظره علماء اهل سنت با عالم شیعه مرحوم سلطان الواعظین شیرازی در پیشاور.

حافظ = عالم اهل سنت

داعی = مرحوم سلطان الواعظین شیرازی عالم شیعه 

حافظ- ببخشید چون انتساب خود را برسول الله صل الله علیه و آله ضمن گفتارتان بیان نمودید و همین طور هم معلوم و مشهور است ممکن است تقاضای بنده را بپذیرید برای مزید بینائی ما شجره نسب خود را بیان فرمائید که بدانیم نسب شما از چه طریق به پیغمبر منتهی میشود.

داعی - نسب خاندان ما از طریق امام همام حضرت موسی الکاظم علیه السلام برسول الله صل الله علیه و اله منتهی میشود بدین طریق :

محمد بن علی الکبر (اشرف الواعظین) بن قاسم (بحر العلوم ) بن حسن بن اسمعیل المجتهد الواعظ بن ...امیر محمد العابدین  بن امام موسی الکاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر بن امام علی زین العابدین بن امام ابیعبدالله الحسین ((سید الشهدا)) الشهید با لطفب بن امیر المومنین علی بن ابیطالب علیهم السلام .

حافظ - این شجره ای که بیان نمودید منتهی میگردد بامیرالمومنین علی کرم الله وجهه در حالتیکه شما خود را منتسب برسول خدا صل الله علیه و اله خواندید حقاً با این سلسله نسب میبایستی خود را از اقرباء رسول الله بخوانید نه اولاد آنحضرت زیرا اولاد کسیستکه از ذریه و نسل رسول الله باشد.

داعی - نسب ما برسول الله صل الله علیه و اله از طرف حضرت زهرا صدیقه کبری فاطمه سلام الله علیها میباشد که والده ماجده حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام است.

حافظ - عجب است از شما که اهل علم و اطلاع هستید این قسم تفوه بنمائید چون خود میدانید که عقب و نسل آدمی از طرف اولاد ذکور است نه اناث و حضرت رسول اکرم صل الله علیه و اله  را عقب ذکور نبوده است پس شما نوه و از دختر زادگان رسول خدا هستید نه اولاد آنحضرت.

داعی - گمان نداشتم آقایان محترم لجاج در کلام نمائید و الا در مقام جواب بر نمی آمدم.

حافظ - بر صاحب اشتباه شده لجاجی در گفتارم نبوده بلکه واقعاً  نظرم همین است چنانچه بسیاری از علماء هم با حقیر هم عقیده هستند که عقب و نسل از اولاد ذکور است نه اناث چنانچه شاعر گفته است:

بنونا بنو ... 

اگر شما دلیلی بر خلاف دارید که دخترزادگان رسول اکرم در شمار اولاد آنحضرت اند بیان فرمائید چنانچه دلیل شما کامل باشد البته قبول خواهیم نمود بلکه ممنون هم خواهیم شد.

داعی - دلائل از قرزآن مجید و اخبار معتبره فریقین بسیار قوی است.

حافظ - متمنی است بیان فرمائید تا مستقیض شویم.

داعی - در ضمن گفتار شما یادم آمد مناظره ای که در همین موضوع بین هرون الرشید خلیفه عباسی و حضرت امام همام ابی ابراهیم موسی بن جفعر علیه السلام واقع شد و حضرت جواب کافی به هرون دادند که خودش تصدیق نمود.

حافظ - آن مناظره چگونه بوده است متمنی است بیان فرمائید.

داعی - ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی ملقب بصدوق که از اکابر علماء و فقهاء شیعه در قرن چهارم هجری بود نقاد در علم حدیث و بصیر بحال رجال و در میان علماء قم و ... در کتاب معتبرش (عیون اخبار الرضا) و نیز ابومنصور احمد بن علی بن ابیطالب الطبرسی در کتاب احتجاج شرح مناظره را مفصلا نوشته اند که حضرت امام موسی الکاظم علیه السلام فرمود روزی در مجلس خلیفه هرون الرشید عباسی وارد شدم از من سؤالاتی نمود و جوابهائی شنید از جمله سؤالاتش همین سؤال شما بود که گفت:کیف قلتم انا ذریة انبی صل الله علیه و اله  و النبی لم یعقب و ... (چگونه شما میگوئید ما زریه پیغمبریم و حال آنکه پیغمبر عقبی نداشت و جز آن نیست که عقب از برای پسر است نه از برای دختر و شما اولاد دخترید و نبود برای آنحضرت عقبی .)

حضرت در جواب او قرائت فرمودند آیه 84 از سوره 6 (انعام)  را   و من ذریته داود و سلیمان و أیوب و یوسف و موسی و هرون و کذلک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیس و الیاس کل من الصالحین.  (هدایت نمودیم از ذریه نوح یا ابراهیم(نظر به اختلاف تفاسیر)داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هرون و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه از صالحین بودند).

آنگاه حضرت بمحل استشهاد از آیه عنایت نموده و فرمود به هرون من ابو عیسی یا امیرالمومنین ؟ یعنی کیست پدر عیسی هرون در جواب  گفت: لیس لعیسی اب  یعنی برای عیس پدری نبوده

حضرت فرمودند:  انما الحقه الله بذراری الانبیاء علیهم السلام من طریق ... یعنی جز این نیست که خدای  تعالی ملحق گردانید او را بذراری انبیاء از  طریق مریم و همچنین ملحق گردانیده است ما را بذریه پیغمبر صل الله علیه و اله  از قبل مادرمان فاطمه علیها السلام.

... آنگاه فرمود آیا زیاد بکنم دلیل از برای تو هرون عرض کرد بیان کن .

حضرت قرائت فرمودند آیه شریفه مباهله را که آیه 54 از سوره 3(آل عمران است) فمن حاجک فیه من بعد ما جائک من العلم فقل ... یعنی : هر کس با تو در مقام مجادله برآید درباره عیسی بعد از آنکه بوحی خدا باحوال او آگاهی یافتی بگو بیائید ما و شما با فرزندان و زنان و کسانیکه بمنزله نفس ما هستند با هم بمباهله برخیزیم تا دروغگویان و کافران را بلعن و عذاب خدا گرفتار سازیم.

آنگاه فرمود احدی ادعا ننموده است که در موقع مباهله بامر پروردگار در مقابل نصاری داخل نموده باشد پیغمبر در زیر کساء مگر علی بن ابیطالب و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام را پس چنین مستفاد میشود که مراد از انقسنا علی بن ابیطالب است و مراد از نسائنا فاطمه زهراء و مراد از ابنائنا حسن و حسین اند که خداوند آنها را پسران رسول خود خواند است. 

همینکه هرون این دلیل واضح را شنید بی اختیار گفت  احسنت یا ابالحسن پس از این استدلال حضرت امام موسی الکاظم علیه السلام جهة هرون که حسن و حسین علیه السلام فرزندان رسول خدا هستند ثابت میشود که جمیع سادات فاطمی الی انقراض العالم باین افتخار جلیل مفتخرند و تماما ذراری و اولادهای رسول الله اند.  ...

حافظ - دلائل شما بسیار مکفی و تمام بود قطعا انکار آن را نمی نمایند مگر اشخاص لجوج عنود و خیلی هم ممنون شدم که کشف حجب فرموده ما را مستفیض فرمودید تا رفع این شبهه بزرگ شد. ...

شبهای پیشاور ، ص 99 -107


 
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ